E-Learningآموزش و اخبار

متن این بخش نوشته و نمایش داده می شود متن این بخش نوشته و نمایش داده می شود متن این بخش نوشته و نمایش داده می شود متن این بخش نوشته و نمایش داده می شود متن این بخش نوشته و نمایش داده می شود متن این بخش نوشته و نمایش داده می شود متن این بخش نوشته و نمایش داده می شود

دپارتمان دکل های مخابراتی ویژن شما رابه عهده میگیرد.

دپارتمان دکل های مخابراتی ویژن

فنس

فنس های فلزی با بافته شدن مفتول های فلزی در قطرهای مختلف و چشمه های مختلف تولید می شود . از فنس جهت حصارکشی مکان های برای انواع دکل های مختلف استفاده میشود.

بیشتر بدانید
دکل‌های روشنایی

قابلیت ساخت برج روشنایی درطولهای مختلف (۶الی۶۰ متر)باتعداد۴الی۲۴پرژکتور مطابق با میزان روشنایی وشعاع مورد نیاز وباتوجه به ابعاد زمین ومحوطه درنظر گرفته شده می باشد.

بیشتر بدانید
تولیدات

متن متنمتنمتنمتنمنتم

بیشتر بدانید
دکل‌های پرچم

پایه پرچم های مرتفع دارای موتور و گیربکس جهت بالا بردن پرچم ، سیستم پرچم گردان ۳۶۰ درجه جهت جلوگیری ازپیچش پرچم به دور پایهو همچنین درصورت درخاست بدنه پایه نورپردازی می گردد که باعث دید در شب پرچم از فواصل دور می گردد.

بیشتر بدانید

چـــرا ما ؟

بله ! چرا مبین ویستا ویژن را انتخاب کنیم ؟

کیفیت عالی ، با قیمت مناسب

هعاصض هعاصضهعث اعهاث عهصضاث هعاضصثه اضصثع اضصهعث اعصضهثا هعضصاث عاصضث عهضصاث عهضصاث عهضصاثع هاضصثع اضصعثا ضصهعثا ضهعثا ضصهعثا ضعهصث اضصهعثاضعصهثا هعصضث

سوابق

با بهره گیری از ظرفیت ارزشمند بوجود آمده در خلال 30 سال حضور پیوسته در تولید انواع قطعات صنعتی، محصولات و لوازم جانبی، ایران کوبش مفتخر خواهد بود تا به عنوان یک شریک معتمد در پروژه های بزرگ و متوسط، در کنار شما باشد.

پروژه و نمونه کار

برخی از آخرین نمونه کار ها و پروژه های انجام شده

نمایش همه
دکل های نور
دکل با فنس
تولیدات

آمار و ارقـــام

برخی ار فعالیت های شرکت را برای شما بر شمرده ایم