سامانه اعلام حریق

سامانه اعلام حریق، به مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی گفته می‌شود که وظیفه آشکارسازی حریق در اماکن مختلف را بر عهده دارد.

سامانه‌های اعلام حریق به سه گروه تقسیم میشود


آدرس پذیر

متعارف

بدون سیم (وایرلس)