سيستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

واژه BMSکه مخفف Building Management System است همانطور که از نامش بر می آید سیستمی است جهت کنترل و مدیریت هوشمند ساختمان. وظيفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامين به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگرودرشرایط بهينه وباهدف کاهش مصارف ناخواسته وتخصيص منابع انرژی فقط به فضاهای در حين بهره برداری باشد.

BMSمیيتواند در برگيرنده تمام سرویس های الکتریکی , مکانيکی , و حفاظتی ساختمان باشد. این سرویس ها شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، نيروگاه برق اضطراری، پله برقی، کنترل روشنایی، دوربين مدار بسته، اعلام و اطفای حریق، کنترل تردد و … هستند.


اهداف سيستم مدیریت هوشمند ساختمان

افزایش سطح رفاه و آسایش
افزایش زیبایی و دکوراسیون ساختمان
قابلیت ارتقاء تجهیزات
صرفه جویی در انرژی
افزایش عمر مفید تجهیزات
افزایش ارزش افزوده ساختمان

بیشتـــر